foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Každý rok v květnu je naše škola pořadatelem okresního kola soutěže Mladý zdravotník. Je to soutěž pro speciální školy, pro děti ze základních škol praktických. Tříčlenná družstva z našeho regionu se utkají ve znalostech a dovednostech poskytování první pomoci, při úrazech, popáleninách, resuscitace při život ohrožujících stavech, znalostech léčivých rostlin, vybavení lékárničky, znalostech o Českém červeném kříži apod. ČČK je spolupořadatelem této soutěže. V letošním roce jsme se na soutěž začali připravovat s předstihem a 30. 1. 2014 jsme na naší škole uspořádali besedu s praktickým nácvikem potřebných dovedností. Zajímavostí je, že se tohoto školení zúčastnila i naše přípravná třída, vždyť chránit svoje zdraví i zdraví svých blízkých by měl umět v mezích svých možností každý. Trpělivým lektorem nám byla paní Lenka Zelená ředitelka Oblastního spolku ČČK v Náchodě. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další pokračování praktického nácviku, tentokrát na téma Obvazová technika, krvácení a zlomeniny.

Copyright © 2023 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.