foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

29. září vystoupili žáci V. a VI. třídy ZŠ speciální na náchodském náměstí na akci Liga proti rakovině. Za odměnu dostali od pořadatelů krásná žlutá trička s logem. Děkujeme.

Tak jako každoročně, i letos se žáci speciálních tříd zúčastnili akce pořádané Evangelickou akademií v Náchodě „Putování za plotem“. Celá akce se velmi vydařila. Bylo krásné slunečné podzimní počasí, tzv. „babí léto“ a program byl plný zábavy, soutěží, her a na konec nechyběla ani diskotéka s občerstvením.

Dne 13. 06. 2014 k nám na školu opět přijeli členové HZS města Náchod. Tentokrát na školním pozemku předvedli kompletní hasičskou techniku hasičského vozu. Srozumitelně žákům vysvětlili náročnost hasičského zásahu. Opakovaně připomněli, jak se chovat při prvotním zjištění požáru a preventivně znovu vysvětlili, jak požárům předcházet. Žáci formou besedy, dotazů, praktickou prohlídkou, prolezením hasičského vozu a skutečnou manipulací s hadicí prožili pěkné zážitkové dopoledne. Viz fotogalerie. Součástí tohoto programu byl též cíleně proveden nácvik evakuace školy do bezpečného prostoru, za přítomnosti komisaře bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žáci byli takto opětovně poučeni, jak se chovat při krizové situaci, kdy jsou skutečně ohroženy lidské životy.

Dne 16. 5. 2014 naše škola uspořádala již 5. ročník úspěšného festivalu pro žáky ze speciálních škol Královéhradeckého kraje v divadle PhDr. Josefa Čížka. Záštitu nad festivalem převzalo poprvé Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 12 souborů, z toho dva ze zahraničí. Všechna soutěžní vystoupení byla na velmi vysoké úrovni a účastníci dokázali, že jsou schopni svou pílí připravit pro ostatní pěkný program a pobavit nejen početnou porotu, ale i publikum. Festival zahájil starosta města Náchoda Jan Birke. Celý program moderovali - partner projektu David Novotný a zpěvačka Michaela Nosková, která známými písničkami rozpohybovala mnohé diváky. Třešničkou na dortu bylo v závěru festivalu vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, které všechny účastníky dostalo opravdu ,,do varu“. Podle ohlasu členů poroty i dalších účastníků to bylo nádherné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Dne 14. května proběhlo na Základní škole Josefa Zemana v Náchodě okresní kolo soutěže Mladý zdravotník pro základní školy praktické. Tuto soutěž organizuje naše škola tradičně již několik let ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě. Tříčlenná družstva mezi sebou měří síly ve znalostech léčivých rostlin, obvazové techniky, vybavení domácí lékárničky, poskytování první pomoci při úrazech a resuscitace člověka ohroženého selháním životních funkcí. Losují si otázky z dopravní výchovy, ze správné životosprávy a ochrany zdraví před škodlivými vlivy kouření, užívání drog a alkoholismu. Na soutěži se utkala družstva z České Skalice, Broumova, Dobrušky a Náchoda. Soutěž vyhrála a putovní pohár získala Základní škola Česká Skalice - gratulujeme. Děkujeme za podporu soutěže Královéhradeckému kraji, všem dobrovolným spolupracovníkům ČČK v Náchodě, zejména paní Lence Zelené a také firmám Mareš v Náchodě a Atas Náchod a. s.

Copyright © 2023 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.