foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Dne 16. 5. 2014 naše škola uspořádala již 5. ročník úspěšného festivalu pro žáky ze speciálních škol Královéhradeckého kraje v divadle PhDr. Josefa Čížka. Záštitu nad festivalem převzalo poprvé Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnilo celkem 12 souborů, z toho dva ze zahraničí. Všechna soutěžní vystoupení byla na velmi vysoké úrovni a účastníci dokázali, že jsou schopni svou pílí připravit pro ostatní pěkný program a pobavit nejen početnou porotu, ale i publikum. Festival zahájil starosta města Náchoda Jan Birke. Celý program moderovali - partner projektu David Novotný a zpěvačka Michaela Nosková, která známými písničkami rozpohybovala mnohé diváky. Třešničkou na dortu bylo v závěru festivalu vystoupení skupiny Maxim Turbulenc, které všechny účastníky dostalo opravdu ,,do varu“. Podle ohlasu členů poroty i dalších účastníků to bylo nádherné dopoledne plné nezapomenutelných zážitků.

Dne 14. května proběhlo na Základní škole Josefa Zemana v Náchodě okresní kolo soutěže Mladý zdravotník pro základní školy praktické. Tuto soutěž organizuje naše škola tradičně již několik let ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě. Tříčlenná družstva mezi sebou měří síly ve znalostech léčivých rostlin, obvazové techniky, vybavení domácí lékárničky, poskytování první pomoci při úrazech a resuscitace člověka ohroženého selháním životních funkcí. Losují si otázky z dopravní výchovy, ze správné životosprávy a ochrany zdraví před škodlivými vlivy kouření, užívání drog a alkoholismu. Na soutěži se utkala družstva z České Skalice, Broumova, Dobrušky a Náchoda. Soutěž vyhrála a putovní pohár získala Základní škola Česká Skalice - gratulujeme. Děkujeme za podporu soutěže Královéhradeckému kraji, všem dobrovolným spolupracovníkům ČČK v Náchodě, zejména paní Lence Zelené a také firmám Mareš v Náchodě a Atas Náchod a. s.

Poslední dubnový den jsme pro žáky IV. a V. třídy základní školy speciální připravili „Čarodějnické putování za pokladem“, kterého se zúčastnili i naši kamarádi ze stacionáře. Trasa v okolí Bělovse byla označená barevnými fáborky. Žáci se střídali ve vedení a pomocí symbolů hledali stanoviště, na kterých společnými silami plnili různé úkoly. Cestou zpět jsme se seznámili s Oskarem, který se stal naším novým kamarádem. Na posledním stanovišti na účastníky čekal poklad, o který se spravedlivě rozdělili. Každý si odnesl diplom i malou sladkost. Počasí se vydařilo a tak jsme si užili poučné i zábavné dopoledne.

Dne 24. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální zúčastnili projektu „Týden pro Zemi“, kterou uspořádalo Středisko volného času Déčko v Náchodě. Všichni se aktivně a dle svých možností zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na ochranu přírody, rozvoj empatie a respektování života v našem okolí. Na zahradě Déčka byla umístěna různá stanoviště, kde jednotlivci i skupinky plnili pohybové, poznávací nebo tvořivé aktivity, přičemž se formou hry seznamovali s vhodným chováním k životnímu prostředí. Všichni úspěšně splnili připravené úkoly. V závěru si namalovali obrázek křídami dle své fantazie. Za své výkony účastníci obdrželi pamětní list i drobný pamlsek. Byla to velmi zdařilá a poučná prožitková akce, během které se na nás celou dobu usmívalo sluníčko.

Dne 10. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální společně se svými třídními učitelkami zúčastnili setkání s kamarády z jiných zařízení v Sokolovně v Červeném Kostelci. Kromě tance, dobré nálady a příjemných setkání s bývalými spolužáky byla akce doplněna o představení agility, kouzelníka a taneční vystoupení. Samozřejmě nechybělo občerstvení - řízek s chlebem a sladký moučník. Všichni měli radost z dárečků, které si odvezli domů i z příjemně stráveného odpoledne.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.