foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Měsíc březen je měsícem knihy a proto jsme s žáky z VI. třídy naší školy vyrazili do naší oblíbené knihovny v Náchodě. Paní Macurová nás provedla dětským oddělením a seznámila nás s jednotlivými sekcemi. Žáci už dnes vědí, že každá kniha má na hřbetu barevný proužek, který napovídá pro jakou věkovou kategorii jsou knihy určeny. Označení je pouze orientační, podstatný je zájem a vyspělost čtenáře. Dozvěděli jsme se, jak si knížky můžeme vypůjčit a jak se k nim máme chovat. Poté si žáci se zájmem prohlíželi knížky, časopisy i leporela. Na závěr naší návštěvy v knihovně si každý vybral jednu knížku a tu si odnesl do školy. Po návratu do školy jsme si ve třídě vytvořili malý čtenářský koutek. Žáci si mohou ve volných chvílích vzít jakoukoli knížku a potěšit se s ní. V rámci čtení zařazujeme čtení a poslech z vypůjčených knížek. V rámci pracovního vyučování si každý vyrobil záložku se svým oblíbeným pohádkovým hrdinou. Již několikrát jsme si připomněli pojmy spisovatel a ilustrátor a jak je správné a ohleduplné chování ke knize důležité – stejně jako je to mezi kamarády – také k nim bychom se měli chovat ohleduplně a pěkně.

Žáci VI. třídy uskutečnili v měsíci únoru projektový den zaměřený na přírodu únoru a život v lese. Ráno jsme začali mysliveckým pozdravem a podáním ruky. Mávnutím kouzelného proutku se žáci proměnili ve známé volně žijící zvíře, které můžeme vidět v zimě a paní učitelka v hajného. Povídali jsme si o tom, kdo je to myslivec, jaké vlastnosti by měl být, jaké vybavení ve své práci potřebuje a  co všechno dělá v lese a jak se stará o zvířata. Se zaujetím jsme se zaposlouchali do myslivecké troubení a ukázky vábení zvířat. Největším zážitkem pro všechny bylo, když si mohli zkusit troubení na vábničku. Na závěr jsme si zopakovali, co všechno patří a nepatří do krmelce a zahráli si na medvědy. Součástí projektového dne bylo poznávání a určování stop ve sněhu. Bohužel to byla mravenčí práce, protože sníh nám doslova "mizel před očima". Bylo to zajímavé dopoledne, kdy se žáci formou hry dozvěděli mnoho důležitých informací o přírodě v zimě, co je důležité, jak jí můžeme pomáhat a chránit i my, protože máme les všichni moc rádi.

V březnu se žáci VI. třídy zúčastnili besedy se zdravotní tématikou pod vedením ředitelky Českého červeného kříže, paní Zelené.

Na úvod si žáci připomněli důležitá telefonní čísla. Zkusili si 1.pomoc při ošetření drobného poranění, a vůbec poprvé si žáci na vlastní kůži mohli vyzkoušet prvky resuscitace.

Všichni si ze společného setkání odnesli praktické zkušenosti o záchraně lidského života.

V únoru jsme se v rámci našich keramických dílniček v Dominu Hronov pilně připravovali na jaro. Dokončovali jsme veselé ovečky a modelovali z hlíny různé kytičky. Bylo vidět, že se každý těší na jaro, protože jsme společně vyrobili celou louku kytiček. Už se těšíme, jak nám rozkvete celá třída. 

                   A přijde …. jaro! 

 

V úterý 7. února 2017 jsme si s žáky VI. třídy naší školy připomněli tradice masopustní veselice. Kouzelníci, princezny, ohnivé tanečnice, indiáni i selky došli ve veselém průvodu do Sokolovny v Bělovsi i s našimi kamarády ze stacionáře. A ….. začala opravdová zábava. Všichni se vrhli do připravených disciplín a společně prožili radostné chvíle při zábavných hrách i soutěžích. V závěru pokračovala karnevalová veselice rejem masek za doprovodu oblíbených disko písní. Po vyhodnocení nejúspěšnějších soutěžících, následovalo ocenění všech zúčastněných, předávání drobných dárečků i sladkých perníčků. Po návratu z tělocvičny a posilnění jsme pokračovali v masopustním veselení. Všichni se horlivě pustili do výroby karnevalových škrabošek, s kterými si ještě společně zatančili. Tato akce se velmi vydařila. Prožili jsme krásné rozverné  dopoledne. Už se těšíme na příští rok!

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.