foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod

 • Ing. Ivo Feistauer - ředitel
 • Mgr. Monika Vochomůrková – zástupce ředitele, školní metodik prevence

Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

 • Mgr. Miriam Kubíčková - učitel
 • Mgr. Ivana Kolářová - učitel
 • Jana Čížová - učitel
 • Mgr. Ludmila Hrochová - učitel

Základní škola speciální

 • Mgr. Martina Brožová - učitel
 • Mgr. Zdeňka Říhová - učitel
 • Mgr. Jaroslava Košťálová - učitel
 • Mgr. Jana Burčíková - asistent pedagoga
 • Imrich Kakara - asistent pedagoga
 • Naděžda Kábrtová - asistent pedagoga
 • Jana Dvořáková - asistent pedagoga

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

 • Petra Zimanová - učitel
 • Iva Šotolová - učitel

STŘEDNÍ ŠKOLA

- Praktická škola dvouletá

Praktická škola jednoletá

 • Mgr. Jiří Hofman - učitel
 • Anna Hochmalová - asistent pedagoga

Školní družina

 • Imrich Kakara- vychovatel
 • Naděžda Kábrtová - vychovatel
 • Mgr. Ivana Kolářová - asistent pedagoga

Speciálně pedagogické centrum

 • Mgr. Iva Langová - speciální pedagog, vedoucí úseku SPC
 • PhDr. Pavel Kocián - psycholog
 • Mgr. Romana Jakoubková - speciální pedagog, logoped
 • Mgr. Kateřina Rajsová - speciální pedagog, logoped
 • Mgr. Pavlína Nováková - speciální pedagog
 • Jitka Škorvánková, DiS. - sociální pracovník

Odloučené pracoviště Jaroměř

Základní škola pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

 • Mgr. Zuzana Halická - učitel
 • Mgr. Vladěna Nesrsta - učitel
 • Mgr. Luděk Sychra - učitel
 • Mgr. Oxana Gabrielová - učitel
 • Ing. Petr Zlatník - učitel

Základní škola speciální

 • Mgr. Alžběta Macková - učitel
 • PaeDr. Jana Hartmanová - učitel
 • Vladimírá Poláková - asistent pedagoga
 • Hana Pleskačová - asistent pedagoga

Školní družina

 • Vladimírá Poláková - vychovatel

Platnost od 2. 9. 2019

Copyright © 2020 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.