foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dne 14. května proběhlo na Základní škole Josefa Zemana v Náchodě okresní kolo soutěže Mladý zdravotník pro základní školy praktické. Tuto soutěž organizuje naše škola tradičně již několik let ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě. Tříčlenná družstva mezi sebou měří síly ve znalostech léčivých rostlin, obvazové techniky, vybavení domácí lékárničky, poskytování první pomoci při úrazech a resuscitace člověka ohroženého selháním životních funkcí. Losují si otázky z dopravní výchovy, ze správné životosprávy a ochrany zdraví před škodlivými vlivy kouření, užívání drog a alkoholismu. Na soutěži se utkala družstva z České Skalice, Broumova, Dobrušky a Náchoda. Soutěž vyhrála a putovní pohár získala Základní škola Česká Skalice - gratulujeme. Děkujeme za podporu soutěže Královéhradeckému kraji, všem dobrovolným spolupracovníkům ČČK v Náchodě, zejména paní Lence Zelené a také firmám Mareš v Náchodě a Atas Náchod a. s.

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.