foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dne 13. 06. 2014 k nám na školu opět přijeli členové HZS města Náchod. Tentokrát na školním pozemku předvedli kompletní hasičskou techniku hasičského vozu. Srozumitelně žákům vysvětlili náročnost hasičského zásahu. Opakovaně připomněli, jak se chovat při prvotním zjištění požáru a preventivně znovu vysvětlili, jak požárům předcházet. Žáci formou besedy, dotazů, praktickou prohlídkou, prolezením hasičského vozu a skutečnou manipulací s hadicí prožili pěkné zážitkové dopoledne. Viz fotogalerie. Součástí tohoto programu byl též cíleně proveden nácvik evakuace školy do bezpečného prostoru, za přítomnosti komisaře bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žáci byli takto opětovně poučeni, jak se chovat při krizové situaci, kdy jsou skutečně ohroženy lidské životy.

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.