foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Žáci VI. třídy uskutečnili v měsíci únoru projektový den zaměřený na přírodu únoru a život v lese. Ráno jsme začali mysliveckým pozdravem a podáním ruky. Mávnutím kouzelného proutku se žáci proměnili ve známé volně žijící zvíře, které můžeme vidět v zimě a paní učitelka v hajného. Povídali jsme si o tom, kdo je to myslivec, jaké vlastnosti by měl být, jaké vybavení ve své práci potřebuje a  co všechno dělá v lese a jak se stará o zvířata. Se zaujetím jsme se zaposlouchali do myslivecké troubení a ukázky vábení zvířat. Největším zážitkem pro všechny bylo, když si mohli zkusit troubení na vábničku. Na závěr jsme si zopakovali, co všechno patří a nepatří do krmelce a zahráli si na medvědy. Součástí projektového dne bylo poznávání a určování stop ve sněhu. Bohužel to byla mravenčí práce, protože sníh nám doslova "mizel před očima". Bylo to zajímavé dopoledne, kdy se žáci formou hry dozvěděli mnoho důležitých informací o přírodě v zimě, co je důležité, jak jí můžeme pomáhat a chránit i my, protože máme les všichni moc rádi.

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.