foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dne 22. 6. 2017 jsme s asistentkou pedagoga Petrou Kosařovou uspořádaly pro žáky projektový den na dopravním hřišti v Bělovsi, kde si žáci vyzkoušeli  své teoretické a praktické dovednosti týkající se dopravní výchovy a bezpečného pohybu po komunikaci dle předpisů, ať na kole, koloběžce nebo vozíku. Jízdu zručnosti po vytyčené trase zvládli všichni na jedničku s hvězdičkou!!!ale Součástí bylo  poskytnutí první pomoci a ošetření drobného poranění svému kamarádovi, důležitá telefonní čísla, ale i poučení o nebezpečí používání návykových látek i léků. Nakonec jsme se protáhli na oblíbených prolézačkách.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.