foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Poslední dubnový den jsme pro žáky IV. a V. třídy základní školy speciální připravili „Čarodějnické putování za pokladem“, kterého se zúčastnili i naši kamarádi ze stacionáře. Trasa v okolí Bělovse byla označená barevnými fáborky. Žáci se střídali ve vedení a pomocí symbolů hledali stanoviště, na kterých společnými silami plnili různé úkoly. Cestou zpět jsme se seznámili s Oskarem, který se stal naším novým kamarádem. Na posledním stanovišti na účastníky čekal poklad, o který se spravedlivě rozdělili. Každý si odnesl diplom i malou sladkost. Počasí se vydařilo a tak jsme si užili poučné i zábavné dopoledne.

Dne 24. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální zúčastnili projektu „Týden pro Zemi“, kterou uspořádalo Středisko volného času Déčko v Náchodě. Všichni se aktivně a dle svých možností zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na ochranu přírody, rozvoj empatie a respektování života v našem okolí. Na zahradě Déčka byla umístěna různá stanoviště, kde jednotlivci i skupinky plnili pohybové, poznávací nebo tvořivé aktivity, přičemž se formou hry seznamovali s vhodným chováním k životnímu prostředí. Všichni úspěšně splnili připravené úkoly. V závěru si namalovali obrázek křídami dle své fantazie. Za své výkony účastníci obdrželi pamětní list i drobný pamlsek. Byla to velmi zdařilá a poučná prožitková akce, během které se na nás celou dobu usmívalo sluníčko.

Dne 10. 4. 2014 se žáci IV. a V. třídy základní školy speciální společně se svými třídními učitelkami zúčastnili setkání s kamarády z jiných zařízení v Sokolovně v Červeném Kostelci. Kromě tance, dobré nálady a příjemných setkání s bývalými spolužáky byla akce doplněna o představení agility, kouzelníka a taneční vystoupení. Samozřejmě nechybělo občerstvení - řízek s chlebem a sladký moučník. Všichni měli radost z dárečků, které si odvezli domů i z příjemně stráveného odpoledne.

V úterý 18. 2. 2014 navštívili Oddělení DI náchodské nemocnice, členové divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné. Zahráli dětem představení Medvídek Nebojsa a i ty nejmenší zaujali svým výrazným vystupováním. Všechny děti byly obdarovány pastelkami a balónky. Zúčastnění-děti, rodiče, paní uč. i zdravotní personál zažili příjemné a radostné odpoledne.

Každý rok v květnu je naše škola pořadatelem okresního kola soutěže Mladý zdravotník. Je to soutěž pro speciální školy, pro děti ze základních škol praktických. Tříčlenná družstva z našeho regionu se utkají ve znalostech a dovednostech poskytování první pomoci, při úrazech, popáleninách, resuscitace při život ohrožujících stavech, znalostech léčivých rostlin, vybavení lékárničky, znalostech o Českém červeném kříži apod. ČČK je spolupořadatelem této soutěže. V letošním roce jsme se na soutěž začali připravovat s předstihem a 30. 1. 2014 jsme na naší škole uspořádali besedu s praktickým nácvikem potřebných dovedností. Zajímavostí je, že se tohoto školení zúčastnila i naše přípravná třída, vždyť chránit svoje zdraví i zdraví svých blízkých by měl umět v mezích svých možností každý. Trpělivým lektorem nám byla paní Lenka Zelená ředitelka Oblastního spolku ČČK v Náchodě. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další pokračování praktického nácviku, tentokrát na téma Obvazová technika, krvácení a zlomeniny.

Copyright © 2022 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.