foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Překvapeny byly nemocné děti 3.prosince 2015, když se na ně přišli podívat Mikuláš, čert a anděl.

Ihned dětské oddělení ožilo....Malinké děti, větší i školáci vyslechli od Mikuláše chvály, ale i připomínky, v čem by se měli polepšit. Některé děti zazpívaly, jiné přednesly básničku a došlo i na skákání přes čertovu metlu.

Odměnou pro všechny byly balíčky s dobrotami.

Ve středu jsme s žáky V. a VI. třídy navštívili Hvězdárnu v Úpici. Pod vedením odborných pracovníků jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o Slunci i o činnosti hvězdárny. Dnes už víme, jaké zde používají dalekohledy a techniku k pozorování sluneční aktivity i k různým meteorologickým, dokonce i seismickým měřením. Prohlédli jsme si sluneční domek, kde se zaznamenávají a zpracovávají výsledky pozorování a měření – např. počasí, srážky i otřesy. Na závěr jsme shlédli zajímavý film o naší sluneční soustavě, včetně fotografií některých známých planet např. Marsu, Měsíce, Venuše i Jupiteru. Pozorování oblohy se neuskutečnilo, protože počasí se rozhodlo pro variantu zataženo s větrem, déšť, občas lijavec. Doufáme, že příští návštěvu se podíváme i dalekohledem na Slunce.

Byl krásný podzimní dušičkový den a do naší speciální školy v Bělovsi dorazili kouzelníci, strašidla, pavouci a netopýři. Poté, co každý překonal strach a vstoupil  do strašidelného hradu, je kouzelný klobouk roztřídil. Když byl každý řádně označen, mohl se pustit do dílničky u netopýrka Pírka nebo dýně Otylky. Následoval taneční rej za doprovodu strašidelných písniček. Unavená  strašidla se osvěžila čarodějným lektvarem a nechala své kosti odpočinout u pohádky. Bylo to příjemné, trošku strašidelné dopoledne vyplněné čarováním, písničkami, smíchem, tancem, rukodělným tvořením i odpočinkem, které jsme společně s paní asistentkou V. třídy pro všechny žáky v Bělovsi připravily.

Měsíc říjen jsme s žáky V. a VI. třídy zahájili návštěvou mini ZOO v Klopotovském údolí v Novém Městě nad Metují. Po celou dobu nám dělaly společnost  malé chlupaté čtyřnohé průvodkyně, které se ihned staly miláčky všech žáků. K vidění tu byly obory s divokými prasaty, která jsme nakrmili přinesenými dobrotami.  Naučné tabule nás informovali o tom, jaké délky a výšky dosahuje jejich tělo. Dozvěděli jsme  se, čím můžeme udělat čuníkům radost, aniž bychom jim ublížili. Naproti oboře s divočáky se nám předváděli ve voliéře krocani, koroptve a  perličky. V dalších oborách se nám mezi stromy ukrývali jeleni a laně. Kdo je chtěl vidět, musel nastražit oči i uši. Koťátka nás vyprovodila až k hájovně, odkud někteří pokračovali po svých až na autobusové nádraží.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.