foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

I v tomto roce, navštívili děti, které pobývaly na oddělení DI a ORL dva čerti, mikuláš a anděl. Děti přednášely, zpívaly, skákaly přes metlu a slibovaly, v čem se polepší. Všichni dostali balíček se sladkostmi a ovocem. Pro zúčastněné, jak děti, rodiče i zdravotnický personál to bylo příjemné rozptýlení a zpestření dne.

Poslední pátek měsíce listopadu jsme si s žáky V. a VI. třídy ZŠS zpestřili výuku dlabáním strašidelné dýně. Jelikož to byla opravdu velká dýně, musel každý přiložit ruku k dílu, abychom to společnými silami zvládli. Odměnou za práci byla pro všechny nejen krásná dýně, které jsme dali jméno Pizizubka, ale hlavně párek v rohlíku, na kterém si všichni moc pochutnali. Pizizubka nás od tohoto dne vítá u vstupu do školy.

První listopadový čtvrtek dopoledne jsme se sešli ve třídách ZŠS v Bělovsi s našimi novými kamarády- spolužáky ze IV. třídy. Paní učitelka této třídy Mgr. Simona Charousková si pro nás připravila výtvarnou dílničku „Ptáčka“. Každý se pustil do práce s velkým nadšením a tak byla za chvíli ptáčků plná třída. Každý žák si odnášel domů svého ptáčka, aby se mohl doma pochlubit rodičům. Bylo to milé setkání, které si určitě brzy zopakujeme.

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme s žáky V. a VI. třídy ZŠS vyrazili za poznáním. Prohlédli jsme si nové autobusové nádraží a našli jsme si odjezdové stání autobusu do Nového Města nad Metují, kam se s žáky vydáme na vánoční výstavu. Potom jsme si prohlédli zrekonstruované Masarykovo náměstí, vyfotili se na lavičce se sochou známého spisovatele – rodáka z Náchoda Josefa Škvoreckého. Tematickou vycházku jsme zakončili v cukrárně, abychom se posilnili na zpáteční cestu.

V pátek 10. října přišli do ZŠ speciální v Bělovsi žáci IV. třídy ZŠ speciální z Jiráskovy ulice spolu s pí uč. Mgr. Simonou Charouskovou a pí asistentkou pedagoga pí S. Prousovou. Společně s žáky V. a VI. se zúčastnili velmi zajímavé a poučné besedy o poskytování první pomoci při úrazech. Některé záchranné činnosti si žáci vyzkoušeli i sami na sobě.

Copyright © 2023 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.