foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AKTUALITY

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme s žáky V. a VI. třídy ZŠS vyrazili za poznáním. Prohlédli jsme si nové autobusové nádraží a našli jsme si odjezdové stání autobusu do Nového Města nad Metují, kam se s žáky vydáme na vánoční výstavu. Potom jsme si prohlédli zrekonstruované Masarykovo náměstí, vyfotili se na lavičce se sochou známého spisovatele – rodáka z Náchoda Josefa Škvoreckého. Tematickou vycházku jsme zakončili v cukrárně, abychom se posilnili na zpáteční cestu.

V pátek 10. října přišli do ZŠ speciální v Bělovsi žáci IV. třídy ZŠ speciální z Jiráskovy ulice spolu s pí uč. Mgr. Simonou Charouskovou a pí asistentkou pedagoga pí S. Prousovou. Společně s žáky V. a VI. se zúčastnili velmi zajímavé a poučné besedy o poskytování první pomoci při úrazech. Některé záchranné činnosti si žáci vyzkoušeli i sami na sobě.

29. září vystoupili žáci V. a VI. třídy ZŠ speciální na náchodském náměstí na akci Liga proti rakovině. Za odměnu dostali od pořadatelů krásná žlutá trička s logem. Děkujeme.

Tak jako každoročně, i letos se žáci speciálních tříd zúčastnili akce pořádané Evangelickou akademií v Náchodě „Putování za plotem“. Celá akce se velmi vydařila. Bylo krásné slunečné podzimní počasí, tzv. „babí léto“ a program byl plný zábavy, soutěží, her a na konec nechyběla ani diskotéka s občerstvením.

Dne 13. 06. 2014 k nám na školu opět přijeli členové HZS města Náchod. Tentokrát na školním pozemku předvedli kompletní hasičskou techniku hasičského vozu. Srozumitelně žákům vysvětlili náročnost hasičského zásahu. Opakovaně připomněli, jak se chovat při prvotním zjištění požáru a preventivně znovu vysvětlili, jak požárům předcházet. Žáci formou besedy, dotazů, praktickou prohlídkou, prolezením hasičského vozu a skutečnou manipulací s hadicí prožili pěkné zážitkové dopoledne. Viz fotogalerie. Součástí tohoto programu byl též cíleně proveden nácvik evakuace školy do bezpečného prostoru, za přítomnosti komisaře bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žáci byli takto opětovně poučeni, jak se chovat při krizové situaci, kdy jsou skutečně ohroženy lidské životy.

Copyright © 2024 Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod. Všechna práva vyhrazena.